Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

Để giúp các cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Dũng Tiến nắm được chương trình, ý tưởng thiết kế cũng như tính ưu việt của cuốn sách giáo khoa lớp 3 từ ngày 11/07/2022 đến ngày 22/07/2022, các đồng chí Ban giám hiệu, các đồng chí khối trưởng, khối phó các khối, các đồng chí giáo viên dự kiến dạy khối 3 đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tập huấn trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.