Đại hội chi bộ Trường tiểu học Dũng Tiến nhiệm kì 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC DŨNG TIẾN

NHIỆM KÌ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 26/4/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Trường tiểu học Dũng Tiến tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ra ban chi ủy để lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ của cấp trên cũng như chi bộ đề ra.